หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและวิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
ข้อมูลหมู่บ้าน
แผนพัฒนาสามปี
ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
เว็บบอร์ด
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
 

 

 

 

 
ผู้ดูแลระบบ


นายกฯ บอกเล่า
     สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน กระผมนายก อบต.เขาใหญ่ ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้กระผมและสมาชิก อบต. ทุกคน ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน จากระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมากระผมได้เข้ามาบริหารงานตามนโยบายแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ โดยเร่งรัดพัฒนาและสานสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดี กินดี มีความสุข มีความสามัคคี รักและร่วมใจกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ผลจากการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา อบต. และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านต่างๆ ทาง อบต.เขาใหญ่จึงจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะชน และองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ อบต. สภาพทั่วไป วิสัยทัศน์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนา และรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นๆของเขาใหญ่ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต. บนพื้นบานของความโปร่งใส ไว้ใจได้ของข้อมูลในทุกๆ ด้าน โดยภายใต้การนำของคณะผู้บริหาร อบต.เขาใหญ่ ที่ต้องการเข้าถึงพี่น้องประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น ทาง อบต. จึงพร้อมที่จะให้บริการข้อมูลในตรงจุดนี้ อีกด้วยทั้งโครงสร้าง เว็บไซต์ที่ทันสมัย มีเนื้อหาข้อมูลที่กระชับ รูปแบบประยุกต์โปรแกรมต่างๆ ที่พร้อมให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน เพียงแค่ท่านคลิกเข้ามาที่ www.khaoyailocal.go.th ท่านก็จะได้พบกับเว็บไซต์นี้ ที่ยินดี ต้อนรับทุกคนสู่โลกแห่งความทันสมัยและก้าวไกลด้วยการพัฒนาของ อบต.เขาใหญ่ ครับผม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ เรื่อง แก้ไขชื่อโครงการขยายเขตระบบประปาบ้านบางน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาใหญ่ (24/9/2553)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 5 โครงการ ตำบลเขาใหญ่ (21/9/2553)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านบางน้ำใส หมู่ที่ 4 ตำบลเขาใหญ่ (21/9/2553)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาบ้านในยวนไทย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ (21/9/2553)