ติดต่อเรา

 
สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

โทรศัพท์
: 0-5370-4510
โทรสาร
: 0-5370-4308
อีเมล์
: admin@wiangkalong.go.thแผนที่เทศบาลตำบลเวียงกาหลง

แผนที่เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (รูปที่ 1)


แผนที่เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (รูปที่ 2)