เมนู
   ข้อมูลที่สำคัญ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยยอด

 กกต.เทศบาลตำบลห้วยยอด เตรียมจัดเวทีกลางให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลปราศรัยหาเสียง ในวันที่ 25 สิงหาคม นี้ (9/8/2553)
 กกต.ประจำเทศบาล ถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2 ราย ขาดคุณสมบัติไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง สอบจ. (9/8/2553)
 กำหนดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. (9/8/2553)
 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เข้ารับฟังโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ในการลงรับสมัครรับเลือกตั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5/8/2553)
 
เทศบาลตำบลห้วยยอด ขอเชิญประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 - 15.00 น. รับบัตรสองใบ ใบหนึ่งเลือกนายกเทศมนตรีเข้าคูหากากบาท x ได้หนึ่งหมายเลข อีกใบหนึ่งเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าคูหากากบาท x ได้หกหมายเลข หยุดการซื้อเสียง หลีกเลี่ยงการทุจริต ไปใช้สิทธิ อย่างเที่ยงธรรม (2/8/2553)
 ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลห้วยยอด เผยการนับคะแนนสท.เขต1 ใช้สถานที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด ส่วนเขต 2 และนายกเทศมนตรีฯใช้พื้นที่อาคารอเนกประสงค์ร.ร.เทศบาลฯ (2/8/2553)
 เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ร้อนแรงมีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งนายกฯ 2 ราย และสมาชิกสภาเทศบาล 2 ทีมกับอิสระอีก 12 ราย (30/7/2553)
 รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด และผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด (30/7/2553)
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยอด เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด เป็นวันแรก (26/7/2553)
 กำหนดการโครงการ “กกต.จว.ตรัง พบว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้นำชุมชน และผู้สนใจทั่วไปก่อนครบวาระ” กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 (13/7/2553)
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยอด (13/7/2553)
 เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันเอดส์ ยาเสพติดและไข้เลือดออก (12/7/2553)
 เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดโครงการอบรมผู้นำห่างไกลเอดส์ ยาเสพติดและไข้เลือดออก (12/7/2553)
 สภาเทศบาลตำบลห้วยยอด นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 เพื่อขอความเห็นชอบกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล (12/7/2553)
 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2553 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.
 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนสมโภช และแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 (5/7/2553)
 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลห้วยยอด ครองถ้วยแชมป์การประกวดกองเชียร์เป็นปีที่ 2 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 (5/7/2553)
 เทศบาลตำบลห้วยยอด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยยอด (5/7/2553)
 เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (5/7/2553)
 เทศบาลตำบลห้วยยอด ประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเอก สมโภช และแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 (5/7/2553)

... อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมดได้ที่นี่ ...

ข่าวสารทั่วไป
ข่าวสารจากกระทรวงมหาดไทย

  
อ่านข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงมหาดไทย

ข่าวสารจากเว็บไซต์จังหวัดตรัง

  
อ่านข่าวเด่นของเว็บไซต์จังหวัดตรังได้ที่นี่
  อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์จังหวัดตรังได้ที่นี่
  อ่านข่าวสารรอบเมืองตรังได้ที่นี่