หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ คณะบริหาร ข้อมูลหมู่บ้าน แผนพัฒนา 3 ปี ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
  เมนู
   ข้อมูลที่สำคัญ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลหมู่บ้าน


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลวังมะปราง

 

       ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

       เนื้อที่  เนื้อที่ทั้งสิ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดยประมาณ 53,625 ไร่ หรือประมาณ 85.8 ตารางกิโลเมตร

       ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่น โดยที่ราบเนินสูงมีแนวทางยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ช่วงฤดูฝนหากปีใดฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบางลึก ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบางส่วน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบางนา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำฉ่า พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้าน และหมู่ที่ 10 บ้านบางสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบลวังมะปราง

       ตำบลวังมะปราง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 11