ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
 สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

 
 จักสานก้านจาก (เสวียนหม้อ)
     ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านจากเป็นเสวียนหม้อ หรือรูปตะกร้าใช้สำหรับรองหม้อ หรือใช้เป็นตะกร้าใส่ผลไม้ เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของตำบลได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ 3 ดาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบางเตา
   - ตัดยอดจากที่อ่อนมาเหลาเป็นซี่
   - นำก้านจากที่เหลาแล้วมาสานเป็นรูปต่างๆ ตามต้องการ โดยใช้เฉพาะก้านที่สดๆ เท่านั้น
ปริมาณการผลิต 1,500 ชิ้น/เดือน