แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

 
สถานที่พัก  |  ภาพท่องเที่ยว  |  การเดินทาง

      มาที่ตำบลเกาะศรีบอยา ถ้าใครไม่ได้มาเที่ยวที่เกาะปู เกาะจำ และชายหาดคลองเตาะก็ถือว่ายังมาไม่ถึง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่แสวงหาธรรมชาติที่เงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวและยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่แห่งนี้คือ เวลารุ่งอรุณแสงอาทิตย์เริ่มโพล่พ้นขอบฟ้าแสงสีทองตกกระทบกับคลื่นสีครามส่องแสงระยิบระยับเป็นสภาพที่สวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนไม่เฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น ยามเย็นเวลาพระอาทิตย์อัสดงก็สวยงามจับตาจับใจเช่นกัน อากาศบริสุทธิ์ ผู้คนไม่พลุกพล่านสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับนักท่องเที่ยวแบบสัมผัสกับธรรมชาติโดยแท้จริง และคงประทับใจไปอีกนาน

     เกาะปู เกาะจำ อยู่ในเขตอำเภอศรีบอยา ใช้เวลาในการเดินทางจากเกาะศรีบอยาทางเรือโดยสารประมาณ 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านเกาะปู หมู่บ้านเกาะจำและหมู่บ้านติงไหรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและประมงด้วยลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นเพราะมีหาดทรายที่ค่อนข้างยาวผิดกับบริเวณชายหาดของเกาะอื่นๆ โดยเฉพาะมีการเสนอให้พัฒนาจุดชมทัศนียภาพของท้องทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะหมู่เกาะพีพี ส่งผลให้บริเวณเกาะปู  เกาะจำมีศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูงกว่าที่อื่นๆ 
ของตำบลเกาะศรีบอยา

     อีกทั้งยังมีที่พักแรม รีสอร์ทและบังกะโลเปิดให้ บริการแก่นักท่องเที่ยวถึง 19 แห่ง จำนวนห้องพักประมาณ 200 ห้อง และมีร้านค้าที่จัดบริการ
ท่องเที่ยวอีก 3 แห่ง ได้แก่ เกาะจำไอร์แลนด์ทราเวล (Jum Island Travel) เกาะจำเซ็นเตอร์ทัวร์ (Koh Jum Center)  และ วิลเลจทัวร์ (Village Tour) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือบ้านเกาะจำซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชน สะดวกในการเลือกใช้บริการอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเช่นกัน คือ ชายหาดคลองเตาะ อยู่ทางทิศเหนือของเกาะศรีบอยาพื้นที่ติดกับตำบลตลิ่งชัน แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักมากนัก แต่ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว (Hi - Season) ได้มากเช่นกัน นับเป็นอีก หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่รอการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักต่อไป
     แม้ว่าเกาะปู เกาะจำ และชายหาดคลองเตาะอาจจะไม่ เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก แต่มนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลไทยก็ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังถ้าใครที่ชื่นชอบบรรยากาศเงียบสงบ เน้นความเป็นส่วนตัว และดื่มด่ำกับธรรมชาติของท้องทะเลตำบลเกาะศรีบอยา  ยินดีต้อนรับคุณเสมอ 

ที่มา : www.kohjumonline.com