ข้อมูลชุมชน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
รวมรายชื่อกระทรวง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 

 

 

 

 
ติดต่อเรา

 
สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านฉาง

เลขที่ 2/31 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130เบอร์ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านฉาง
 
โทรศัพท์
: 0-3863-0669
โทรสาร
: 0-3863-0669
อีเมล์
: admin@banchang.go.thแผนที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง

แผนที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง (รูปที่ 1)


แผนที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง (รูปที่ 2)