สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5671-1753, 0-56721-853 โทรสาร : 0-5671-1030
Powered By wnt.co.th