องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4397-1206  โทรสาร : 0-4397-1206  อีเมล์ : admin@kaengloengchan.go.th ,OPT_Kang@hotmail.co.th
Powered By wnt.co.th