สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนเพชรเจริญ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5672-7977 โทรสาร : 0-5672-7977 อีเมล์ : admin@phetchabunlocal.go.th
Powered By wnt.co.th