สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล
ถนนศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  53130
โทรศัพท์ : 0-5543-1089 โทรสาร : 0-5543-1089
Powered By wnt.co.th