สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ - ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ : 043-238913 โทรสาร : 043-238913 อีเมล์ : admin@kklocal.go.th
Powered By WNT.CO.TH