สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 075-665-711  โทรสาร : 075-665-711     E-mail
: admin@klonghin.go.th
Powered By WNT.CO.TH