สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
ถนนคลองหกวา หมู่ที่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120
โทรศัพท์ : 037 – 610560  โทรสาร : 037 – 610560 ต่อ 13     E-mail :
admin@phra-arjan.go.th
Powered By WNT.CO.TH