Browser ของท่านเวอร์ชั่นต่ำกว่า IE 7
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องการกรุณา
Download IE Version ล่าสุด
คลิ๊กที่นี่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
เลขที่ 499 หมู่ที่ 1 ถนนปะตง - ทุ่งขนาน ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22180
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-3936-4214  อีเมล์ :
admin@tambonpatong.go.th

Powered By WNT.CO.TH